Glór na Ghleanna

Glór na Ghleanna

Bunaíodh Glór an Ghleanna le deis a thabhairt do mhuintir Ghleann Cholainn agus Uachtar Baile Andarsan dul i dtaithí ar theanga agus ar chultúr na Gaeilge, Cuirimid asraon ar fáil do dhaoine de ghach aois agus de ghach ábaltacht. Is é an sprioc atá againn ná é seo a baint amach trí imeachtaí sóisialta, imeachtaí spórtúla agus imeachtaí cruthaitheacha. Déanfar na himeachtaí seo in atmaisféár atá cairdiúil cuimsitheach.

Glór an Ghleanna was established to help provide people within the Glencolin Electoral and Upper Andersonstown area with an opportunity to experience Irish language and culture; providing an outlet for all ages and abilities within our community. We aim to achieve this through social, creative and sporting events in an inclusive and friendly atmosphere.

Services

Tá clár bríomhair imeachtaí do chách beartaithe againn a chuireann cúrsaí Gaeilge, imeachtaí sóisialta, ceardlanna cheol traidisiúnta, siúlóidí sléibhte, scéimeanna samhraidh agus go leor eile san áireamh.

Is í an aidhm s’againne ná céimeanna simplí dearfacha a chur ar fáil sa dóigh is go dtig leis an mhuintir a bheith gníomhach, ag cuidiú leis an Ghaeilge a chaomhnú agus a chur chun cinn. I gcomhoibriú leis na heagraíochtaí Gaeilge fud fad na tíre, tá Glór an Ghleanna brodúil as a bheith páirteach in athbheochán bríomhar na teanga.

We have a fantastic calendar of events throughout the year for all including Irish language courses, social events, traditional music workshops, hill walks, summer schemes and much, much more.

Our goal is to provide simple, positive steps that the entire community can engage in, helping preserve and promote the Irish language. Along with the other Irish language organisations across the city, Glór an Ghleanna are proud to be part of the vibrant Irish language revival.

 

Contact Details

NICVA will not disclose any contact details further to those published by the organisation below.

Phone

0772 553 0611

Social Media